Html liste ve metin düzenleme etiketleri çalışması

Soru : Aşağıdaki ekran çıktısının html kodlarını yazalım. <html> <head> <title>Edirne Kız Teknik ve Meslek Lisesi</title> </head> <body bgcolor=”red”> <h3><font color=”yellow”>Okulumuz bölümleri</font></h3><br> <ul type=”circle”> <li>Bilgisayar <li>Tekstil <li>İnşaat <li>Çocuk Gelişimi <li>Fen <ul type=”disc”> <li>fizik <ol type=”1″> <li>Doğa <li>Evren </ol> <li>kimya <li> <li> <li>biyoloji<br> </ul> </ul> <font face=”verdana” size=”5″ color=”blue”><i>Bilgisayar Bölümü</i></font> <br> <ol type=”A”> <li><font face=”arial”  color=”black”>Web Tasarım</font> […]