algoritma eğer-sayaç

Soru: Klavyeden girilen 10 adet sayıdan çift sayıların toplamının tek sayıların toplamına oranını bulan algoritma yazınız. Çözüm: Bu sorunun çözümünde tek sayıları ve cift sayıların adetini tutacak Ttop ve Ctop değişkeni,girilecek sayının değer içinde x,aynı zamanda oran ve sayac değişkenleride tanımlanır.A3 ve A4 aşamasında sayı girişi tamamlanır.A5 aşamasında sayac 1 arttırılır.A6 aşamasında Eğer ile girilen […]

girilen notlarla geçme-kalma durumu bulan algoritma

Örnek: Bir öğrencinin bir dersten aldığı 2 yazılı 1 sözlü notunu soran ve geçip-kalma durumunu hesaplayan algoritmayı yazınız. A1.Başla A2.Sayısal y1,y2,s,ort; A3.Yaz “ yazılıları ve sözlüyü giriniz”; A4.Oku y1; A5.Oku y2; A6.Oku s; A7.Ort=(y1+y2+s)/3; A8.Eğer Ort>50 ise A9.Yaz “Geçti”; A10.Değilse A11.Yaz”Kaldı”; A12.Bitir

iki sayının yerlerini değiştiren algoritma

Örnek=Klavyeden iki sayının yerini değiştirerek yazan algoritmayı yazınız. A1.Başla A2.Sayısal sayı1,sayı2,degistir; A3.Yaz “sayı1’i giriniz”; A4.Oku sayı1; A5.Yaz “sayı2’i giriniz”; A6.Oku sayı2; A7.degistir=sayı1; A8.sayı1=sayı2; A9.sayı2=degistir; A10.Yaz “sayı1=“ &sayı1;”sayı2=“&sayı2; A11.Bitir

Diktörtgenin alanı ve çevresini bulan algoritma

Örnek: Kenar uzunlukları kullanıcı tarafından girilen dikdörtgenin cevresini ve alanını hesaplayan algoritmayı yazınız. A1.Başla A2.Sayısal a,b,alan,cevre; A3.Yaz “kısa ve uzun kenarı giriniz=“; A4.Oku a; A5.Oku b; A6.alan=a*b; A7.cevre=2*(a+b); A8.Yaz “diktörgnenin alanı=“ &alan; A9.Yaz “diktörtgenin çevresi=“ &cevre; A10.Bitir

girilen sayının 5 eksiğini ve fazlasını bulan algoritma

Örnek:Klavyeden girilen bir sayının 5 fazla ve 5 eksiğini bulup yazan programın algoritmasını oluşturunuz. Çözüm: A1.Başla A2.Sayısal sayı1,fazla,eksik; A3.Yaz “Bir sayı giriniz=“; A4.Oku sayı1; A5.fazla=sayı1+5; A6.eksik=sayı1-5; A7.Yaz “sayının 5 fazlası=“ &fazla; A8.Yaz “sayının 5 eksiği=“ &eksik; A9.Bitir.