algoritma eğer-sayaç

Soru: Klavyeden girilen 10 adet sayıdan çift sayıların toplamının tek sayıların toplamına oranını bulan algoritma yazınız. Çözüm: Bu sorunun çözümünde tek sayıları ve cift sayıların adetini tutacak Ttop ve Ctop değişkeni,girilecek sayının değer içinde x,aynı zamanda oran ve sayac değişkenleride tanımlanır.A3 ve A4 aşamasında sayı girişi tamamlanır.A5 aşamasında sayac 1 arttırılır.A6 aşamasında Eğer ile girilen […]