Akış Diyagramı

AKIŞ DİYAGRAMI Herhangi bir problem için oluşturulan algoritmanın, görsel olarak simge ya da sembollerle ifade edilmiş şekline “akış diyagramı” denir. Akış Diyagramı şekilleri: Soru: İki sayıyı toplamak için gerekli programa ait akış şemasının oluşturunuz. Çözüm: Bu soruların çözümünde mantık algoritmalara benzer.Öncelikle Başla ile programı başlatırız sonra giriş değerleri girilir işlem yapılır ve sonuc ekrana yazdırılır.burada […]