Girilen iki sayıyı toplayan algoritma

Örnek: İki sayıyı toplamak için gerekli programa ait algoritmanın oluşturulması Çözüm: A1 : Başla A2 : Sayısal sayı1,sayı2,sonuc; A3 : Yaz; “iki sayı giriniz” A4 : Oku sayı1,sayı2; A5 : sonuc=sayı1+sayı2; A6 : Yaz; “sonuç=”&sonuc; A7 : Bitir