in Html

Html Sayfa dışı bağlantı (link)

Herhangi bir web sayfasına bağlantı oluşturmak; <a href=”http://www.meb.gov.tr”> Milli Eğitim Bakanlığı</a> Herhangi bir yazıya tıkladığınız zaman resim açılması için; <a href=”okul.jpg”>Okul Resmi için Tıklayınız</a> target= “_blank” Bağlantı yeni bir pencerede açılır. target= “_self” Bağlantı aynı pencere içerisinde açılır. target= “_top” Bağlantı aynı pencere içerisinde en üstten açılır. target= “_parent” Açılan bağlantı, o anda açık sayfayı oluşturmuş […]

in Html

Html sayfa içi bağlantı (link)

Çapa oluşturma işlemi <a href=”#…”>…</a>, <a name=”….”>…</a> komutları kullanılarak yapılmaktadır. <a href=”#…”> ile tıklanmasını istediğimiz metin; <a name=”…”> ile karşımıza gelmesini istediğimiz bölüm belirlenir.

in Html

Html liste ve metin düzenleme etiketleri çalışması

Soru : Aşağıdaki ekran çıktısının html kodlarını yazalım. <html> <head> <title>Edirne Kız Teknik ve Meslek Lisesi</title> </head> <body bgcolor=”red”> <h3><font color=”yellow”>Okulumuz bölümleri</font></h3><br> <ul type=”circle”> <li>Bilgisayar <li>Tekstil <li>İnşaat <li>Çocuk Gelişimi <li>Fen <ul type=”disc”> <li>fizik <ol type=”1″> <li>Doğa <li>Evren </ol> <li>kimya <li> <li> <li>biyoloji<br> </ul> </ul> <font face=”verdana” size=”5″ color=”blue”><i>Bilgisayar Bölümü</i></font> <br> <ol type=”A”> <li><font face=”arial”  color=”black”>Web Tasarım</font> […]

in Html

Html-4 metin düzenleme ve görünüm etiketleri

<HX> etiketleri, dokümana başlık eklemek için kullanılan etiketlerdir. X 1,2,3,4,5,6 gibi değerler alabilir. <h1 align=”center”> Milli Eğitim Bakanlığı </h1> bu kullanımda başlık ortalanır. left ile sola,right ile sağa, justify ile iki yana yaslar. <b> bu etiket metni kalın yazmak için kullanılır. <u> bu etiket altı çizili yazmak için kullanılır. <i> bu etiket italik yazmak için […]

in Html

Html-3 Listeler

<ol> (ordered list) Sıralı liste oluşturmak için kullanılır. <ol type=”1″> <li>… <li>… </ol> şeklinde kullanılır.tip olarak 1,A veya i(roma rakamı) kullanılabilir. <ul> (unordered list)  Sırasız liste oluşturmak için kullanılır. <ul type=”circle”> <li>… <li>… </ul> şeklinde kullanılır.tip olarak square,disk,circle kullanılır. <li> (list item) sıralı veya sırasız listelerde madde etiketi olarak kullanılır.açıldıktan sonra kapanmasına gerek yoktur.

in Html

Html-2 yazı,zemin renk ayarları

Kullanımı: <body bgcolor=”yellow”> <body background=”1.jpg”> <body text=”red“> Tek tek kullanılabilecekleri gibi bir aradada kullanılabilirler. <body bgcolor=”pink” text=”blue”>………..</body> Ayrıca linklere ilk renk,tıkladığın andaki renk ve sonrasındaki renkte eklenebilir.. <body link=”blue” alink=”red” vlink=”pink”>

in Html

Html’ye giriş

Html’nin temel tagları : <html>  ==>Bu etiket tarayıcıya HTML belgesinin basladığı ve bittiği yeri bildirir. <head> ==>Title bölümü ve CSS ve JavaScript kodları buraya yazılır. <title>   ==>Sayfanın başlığı yazılır <body>  =>HTML belgesinin bütün içeriği burada yeralır.