Virüs Programı Kullanmadan USB Temizleme

Flash belleğimize sıklıkla bulaşan virüsleri kolayca silmenin ve usb’yi temizlemenin yolu = 1-)Metin Belgesi açıp ve aşağıdaki kodları yazıyoruz  ve .bat olarak kaydediyoruz. Örnek: omer.bat , selam.bat, vs. @echo off color b echo Ömer.. @echo off pause @echo on taskkill /im explorer.exe /f taskkill /im wscript.exe start reg add HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Currentversion\EXplorer\Advanced /v ShowSuperHidden /t REG_DWORD /d 1 /f start […]