in C#

C# ‘ ta iki sayının toplamı

Bu uygulamada sayı değerleri program içinde tanımlanmıştır. int sayi1, sayi2, toplam; sayi1 = 10; sayi2 = 20; toplam = sayi1+sayi2; Console.Write(“sayıların toplamı=” + toplam); Console.ReadKey();

in C#

C# Console ekranı tanıma ve başlangıç

Visual Studio 2008 programı kullancağız anlatımlarımız ve uygulamalarımızda. C# ‘ ta yapacağımız ilk örnek . file>new>project>Console application burada açılan uygulama sayfasında  kütüphane dosyalarının altında süslü parantez içine aşağıdaki kodları yazalım.. Console.Write(“Merhaba Dünya”); Console.ReadKey(); bu ilk örneğimizle ekrana merhaba dünya yazdırırız.

Next posts