in C#

C# Console for uygulaması

Soru : 0’den 100’e kadar 5’in katı kaç adet sayı vardır ekrana yazdıran C#  kodunu yazınız. Çözüm: Bu soruda öncelikle değişkenleri tanımlarız.i değişkenini sayıları 0 ile 100 arasında saydırma işlemi için tanımlıyoruz.istersek for içinde istersek for başında tanımlama yapabiliriz.adet değişkenide kaç adet sayı olduğunu hesaplatmamız için tanımlanmıştır.Sonrasında for döngüsü kurulur 0 ile 100 arası 5’er arttırma […]

in C#

C# Console for kullanımı

For deyimi C# Console for kullanımı  eğer programda belli koşulları sağladığı sürece birden fazla çalıştırılmasını istediğimiz kodlar varsa döngüler kullanılır. C# for deyimi en çok kullanılan döngüdür. for (başlangıc değeri;bitiş değeri;artış miktarı) { süslü parantezler içinede döngü devam ettikçe yapılması gereken komutlar yazılır. } şeklinde kullanılır. başlangıç değeri yerine ifade1 ,bitiş değeri yerine koşul,artış miktarı yerinede […]

in C#

C# console switch-case uygulaması

Soru: Klavyeden giriş yapılan mevsim adına göre o mevsimde yer alan ayları ekrana yazdıran C# console uygulamasını switch-case ile yapınız. string mevsim; Console.WriteLine(“bir mevsim adı giriniz”); mevsim = Console.ReadLine(); switch (mevsim) { case “ilkbahar”: Console.WriteLine(“mart nisan mayıs”); break; case “yaz”: Console.WriteLine(“haziran temmuz ağustos”); break; case “sonbahar”: Console.WriteLine(“eylül ekim kasım”); break; case “kış”: Console.WriteLine(“aralık ocak şubat”); break; […]

in C#

C# Console switch-case mantığı

C# Console uygulamalarında switch-case deyimleride if-else gibi kontrol ve karar mekanizmalarında kullanılır. if-else yapısının karmaşık geldiği durumlarda tercih edilebilir. Genel kullanımı : switch(değişken)            // kıyaslanacak değişken yazılır {                                         // süslü […]

in C#

C#’ta küçük-büyük harf hassasiyetini kaldırma

C# özellikle metin tipi değişken tanımlama ve veri girişinde küçük büyük harf hassasiyeti kullanım zorluğuna sebep olmaktadır.Aşağıdaki örnekte “onur” ismine sahip kullanıcı sorgulanmaktadır.Burada kullandığımız; degisken=degisken.ToLower(); kodu bu değişkende büyük küçük harf hassasiyetini ortada kaldıracaktır. isme onur,ONUR,Onur,OnUr gibi farklı isim girişlerinde bile metinsel karşılığı kıyaslanacak ve doğru kabul edilecektir. string isim; Console.WriteLine(“isim giriniz”); isim = Console.ReadLine(); […]

in C#

C# ‘ ta girilen puan karşılığı notu yazma

Soru=öğrencinin puanı karşılığı notu yazan programı yazınız. int puan; Console.WriteLine(“puanınızı giriniz”); puan = int.Parse(Console.ReadLine()); if (puan < 0 || puan > 100) { Console.WriteLine(“0-100 arasında puan girişi yapınız”); } else if (puan < 25) { Console.WriteLine(“sıfır aldınız!”); } else if (puan < 50) { Console.WriteLine(“bir aldınız!”); } else if (puan < 60) { Console.WriteLine(“iki aldınız!”); […]

in C#

C# ‘ta girilen iki sayıda büyük-kücük kıyaslaması

Soru=Girilen iki sayıyı büyük-küçük durumuna göre kıyaslayan programı yazınız. int sayi1, sayi2; Console.WriteLine(“sayı1 giriniz: “); sayi1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); Console.Write(“sayı2 giriniz: “); sayi2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); if (sayi1 > sayi2) { Console.WriteLine(“sayı1 büyük”); } else if (sayi2 < sayi1) { Console.WriteLine(“sayı2 büyük”); } else { Console.Write(“sayılar eşittir”); } Console.Readkey();

in C#

C# ‘ta if-else ilk örnek

Soru=“Türkiye’nin Başkenti neresidir?”sorusunu soran doğruysa “tebrikler” yanlış ise uyarı veren programı yazınız. Öncelikle sözel ifadeler kullanılacağı için string veri tipi kullanılır. cevap değişkenine aktarma yaparken yine sözel ifade oldugu icin convert.toint veya int.parse kullanılmaz. string cevap; Console.Write(“Türkiye’nin Başkenti neresidir? “); cevap = Console.ReadLine(); if (cevap == “ankara”) { Console.Write(“Tebrikler.”); } else { Console.WriteLine(“Yanlış cevap”); } […]

in C#

C# ‘ ta girilen 3 sayının ortalaması

Soru:girilen 3 sayının ortalamasını bulan C# kodunu yazınız. Burada öncelikle veri tipi “double” tanımlanmalı çünkü ondalıklı değer çıkabilir ortalamada.bundan dolayı aynı zamanda “Convert.ToDouble” ifadesi ile değişkene girilen değer ataması yapılmalı. double sayi1, sayi2, sayi3, ort; Console.WriteLine(“birinci sayıyı giriniz=”); sayi1 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); Console.WriteLine(“ikinci sayıyı giriniz=”); sayi2 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); Console.WriteLine(“üçüncü sayıyı giriniz=”); sayi3 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); ort = […]

in C#

C# ‘ ta kullanıcı tarafından girilen iki sayı çarpmı

Bu örnekte sayılar sonradan kullanıcı tarafından girilecektir. int.parse ile tamsayı tipinde değişkenlerin içine atama yapar. int sayi1, sayi2, carp; Console.WriteLine(“iki sayı giriniz”); sayi1 = int.Parse(Console.ReadLine()); sayi2 = int.Parse(Console.ReadLine()); carp = sayi1 * sayi2; Console.WriteLine(“sonuç=” + carp); Console.ReadKey();

Previous Posts