iki sayının yerlerini değiştiren algoritma

Örnek=Klavyeden iki sayının yerini değiştirerek yazan algoritmayı yazınız. A1.Başla A2.Sayısal sayı1,sayı2,degistir; A3.Yaz “sayı1’i giriniz”; A4.Oku sayı1; A5.Yaz “sayı2’i giriniz”; A6.Oku sayı2; A7.degistir=sayı1; A8.sayı1=sayı2; A9.sayı2=degistir; A10.Yaz “sayı1=“ &sayı1;”sayı2=“&sayı2; A11.Bitir

Diktörtgenin alanı ve çevresini bulan algoritma

Örnek: Kenar uzunlukları kullanıcı tarafından girilen dikdörtgenin cevresini ve alanını hesaplayan algoritmayı yazınız. A1.Başla A2.Sayısal a,b,alan,cevre; A3.Yaz “kısa ve uzun kenarı giriniz=“; A4.Oku a; A5.Oku b; A6.alan=a*b; A7.cevre=2*(a+b); A8.Yaz “diktörgnenin alanı=“ &alan; A9.Yaz “diktörtgenin çevresi=“ &cevre; A10.Bitir

girilen sayının 5 eksiğini ve fazlasını bulan algoritma

Örnek:Klavyeden girilen bir sayının 5 fazla ve 5 eksiğini bulup yazan programın algoritmasını oluşturunuz. Çözüm: A1.Başla A2.Sayısal sayı1,fazla,eksik; A3.Yaz “Bir sayı giriniz=“; A4.Oku sayı1; A5.fazla=sayı1+5; A6.eksik=sayı1-5; A7.Yaz “sayının 5 fazlası=“ &fazla; A8.Yaz “sayının 5 eksiği=“ &eksik; A9.Bitir.

Girilen iki sayıyı toplayan algoritma

Örnek: İki sayıyı toplamak için gerekli programa ait algoritmanın oluşturulması Çözüm: A1 : Başla A2 : Sayısal sayı1,sayı2,sonuc; A3 : Yaz; “iki sayı giriniz” A4 : Oku sayı1,sayı2; A5 : sonuc=sayı1+sayı2; A6 : Yaz; “sonuç=”&sonuc; A7 : Bitir

Algoritma nedir?

Algoritma  Algoritma, verilen herhangi bir sorunun çözümüne ulaşmak için uygulanması gerekli adımların hiçbir yoruma yer vermeksizin açık, düzenli ve sıralı bir şekilde söz ve yazı ile ifadesidir. Temelde programınızı üç ana bölüme ayırabiliriz: Giriş: Bilgisayarın üzerinde çalışacağı veri kullanıcı tarafından girilir. İşlem: Bilgisayar girilen bilgiyi işler. Çıkış: Bilgisayar insanların anlayacağı şekilde ekrana sonucu gösterir.

Next posts