Akış Diyagramı

AKIŞ DİYAGRAMI Herhangi bir problem için oluşturulan algoritmanın, görsel olarak simge ya da sembollerle ifade edilmiş şekline “akış diyagramı” denir. Akış Diyagramı şekilleri: Soru: İki sayıyı toplamak için gerekli programa ait akış şemasının oluşturunuz. Çözüm: Bu soruların çözümünde mantık algoritmalara benzer.Öncelikle Başla ile programı başlatırız sonra giriş değerleri girilir işlem yapılır ve sonuc ekrana yazdırılır.burada […]

algoritma eğer-sayaç

Soru: Klavyeden girilen 10 adet sayıdan çift sayıların toplamının tek sayıların toplamına oranını bulan algoritma yazınız. Çözüm: Bu sorunun çözümünde tek sayıları ve cift sayıların adetini tutacak Ttop ve Ctop değişkeni,girilecek sayının değer içinde x,aynı zamanda oran ve sayac değişkenleride tanımlanır.A3 ve A4 aşamasında sayı girişi tamamlanır.A5 aşamasında sayac 1 arttırılır.A6 aşamasında Eğer ile girilen […]

algoritma girilen sayılardan tek ve ciftlerin adetini hesaplama

Soru: Klavyeden girilen 100 sayıdan tek ve çift olanların adetlerini ekrana yazdıran alogirtmayı yazınız. Çözüm: Bu algoritmada sayac ve eğer ifadeleri kullanılacaktır.tek sayı adeti ve çift sayı adetini tutmak içinde tadet,cadet değişkenleri kullanılacaktır. A1. Başla A2. Sayısal sayac,x,tadet,cadet; A3. sayac=0,tadet=0,cadet=0; A4. Yaz”bir sayı giriniz=“; A5. Oku x; A6. sayac=sayac+1; A7. Eğer x%2=0 ise A9’e git […]

Algoritma eğer ve sayac

Soru:Klavyeden girilen sayıları okuyan.Sayıların toplamı 1000’den büyük veya eşit olduğu zaman ekrana kaç adet sayı girilerek bu değere ulaşıldığını yazan programın Algoritmasını yazınız. Çözüm: Bu sorunun çözümünde sayac ve eğer kullanılmalıdır.Sayı girişi yapılır sayac ile her sayı girildiğinde değer 1 arttırılır.toplam değişkeni ile sayı toplamı tutulur.eğer ifadesi ile 1000 değerine ulaşılıp ulaşılmadığı kontrol edilir. A1. […]

Komisyoncu sayac-eger sorusu(if-for)

Soru : Bir komisyoncu sattığı mallardan fiyatı 50 TL’ye kadar olanlardan %3, daha fazla olanlardan ise %2 komisyon almaktadır. Klavyeden girilen 25 malın komisyonlarını bularak toplam komisyonu hesaplayan algoritmayı hazırlayınız. Çözüm: Bu soruda sayac ve eğer ifadeleri birlikte kullanılır.sayac 25 adet malı saydırmak icin.eğer ise 50 tl ile girilen fiyatı kıyaslamak için kullanılmalıdır. A1. Başla […]

Girilen sayının faktöriyel’ini hesaplama

Soru : Girilen sayının faktöriyelini hesaplayan algoritmayı yazınız. A1. Başla A2. Sayısal x,sonuc=0,sayac=0; A3. Yaz “Faktöriyeli bulunacak sayı=“; A4. Oku x; A5. sayac=sayac+1; A6. sonuc=sonuc*sayac; A7. Eğer sayac<x ise A5’e git A8. Yaz “sonuç=“&sonuc; A9.Bitir

0’dan 100’e kadar olan çift sayıları ekrana yazdırma

Soru=0’dan 100’e kadar olan çift sayıları ekrana yazdırın. A1. Başla A2. Sayısal sayac=0; A3. Yaz sayac; A4. sayac=sayac+2; A5. Eğer sayac<100 ise A3 ‘ e git A6. Bitir açıklaması: A1.programı başlattık A2.sayısal veri tipinde sayac değişkeni tanımlayıp 0 değeri verdik. A3.sayac değerini ekrana yazdırdık. A4.sayac değerini 2 arttırdık.böylece ifade her döndüğünde değer 2 artmış olacak […]

girilen ismi 1000 defa ekrana yazdırma

Soru= Girilen ismi ekrana 1000 defa yazdıran algoritmayı yazınız. A1. Başla A2. Metin x; A3. Sayısal sayac=0; A4. Yaz “bir isim giriniz=“; A5. Oku x; A6. sayac=sayac+1; A7. Yaz x; A8. Eğer sayac<1000 ise A6’ya git. A9. Bitir

Girilen 50 sayıyı toplayan algoritma

Soru= Girilen 50 sayıyı toplayan algoritmayı yazınız. A1. Başla A2. Sayısal x,toplam,sayac; A3. sayac=0,toplam=0; A4. Yaz “bir sayı giriniz=“; A5. Oku x; A6. toplam=toplam+x; A7. sayac=sayac+1; A8. Eğer sayac<50 ise A4’e git A9. Yaz “toplam değeri=“ &toplam; A10.Bitir

girilen notlarla geçme-kalma durumu bulan algoritma

Örnek: Bir öğrencinin bir dersten aldığı 2 yazılı 1 sözlü notunu soran ve geçip-kalma durumunu hesaplayan algoritmayı yazınız. A1.Başla A2.Sayısal y1,y2,s,ort; A3.Yaz “ yazılıları ve sözlüyü giriniz”; A4.Oku y1; A5.Oku y2; A6.Oku s; A7.Ort=(y1+y2+s)/3; A8.Eğer Ort>50 ise A9.Yaz “Geçti”; A10.Değilse A11.Yaz”Kaldı”; A12.Bitir

Previous Posts